انتشارات Pune : Jyotsna Prakashan, 2013.

فایل pdf Pune Jyotsna Prakashan, Call of the seas,کتاب Call of the seas, Chandramohan Kulkarni Ajey Hardeekar, Chandramohan Kulkarni Ajey Hardeekar,لیست Pune Jyotsna Prakashan

آدرس پل طبیعت در تهران + سیتی پدیا

پل طبیعت، اولین پل صرفا پیاده رو در ایران می باشد که بوستان آب و آتش و پارک جنگلی طالقانی را به یکدیگر متصل می کند. این پل در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۳ مصادف با عید غدیر..

ادامه مطلب